Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC

logo ETC
Certfikat ISO
  • Flaga Polski - wersja polska
  • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
  • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
  • Flaga Austrii - wersja austriacka
  • Flaga Francji - wersja francuska
  • Flaga Włoch - wersja włoska
  • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
  • Flaga Rosji - wersja rosyjska
  • Flaga Czech - wersja czeska

Ceny i terminy

Strefa klienta | Ceny i terminy


Kalkomania

Ceny są kalkulowane indywidualnie dla każdego zamówienia. Na cenę ma wpływ ilość drukowanych arkuszy, kolorów i wartość materiałów  użytych do jej produkcji.
Koszt przygotowania wzorów do druku jest doliczany dla nakładów mniejszych niż 500 arkuszy, Koszt przygotowania produkcji ulega zwiększeniu w przypadku ponadnormatywnej ilości pracy przy przygotowaniu form kopiowych np. duża ilość różnych wzorów na jednym arkuszu lub braku zgodności przygotowania pliku z określoną specyfikacją. Ceny  kalkomanii są orientacyjne i  podawane w ciągu 48** godzin od zapytania. Ostateczna cena i termin wykonania jest ustalany po zatwierdzeniu prototypów.
Terminy wykonania kalkomanii są uzależnione od bieżącego obciążenia produkcji, stopnia skomplikowania technologii wykonania, stopnia złożoności procesu przygotowania form kopiowych oraz  dostępności materiałów. W  większości przypadków wykonujemy kalkomanię w czasie mniejszym niż 10 dni roboczych od akceptacji wzorów i warunków wykonania przez zamawiającego.
Prototypy są wykonywane odpłatnie na zamówienie klienta w terminie do 14 dni od zamówienia. Cena tej usługi zawiera jedynie koszt materiałów, formy drukowej i kopiowej.

Pasty farbowe

Ceny są kalkulowane indywidualnie dla każdego zamówienia. Na cenę ma wpływ wielkość zamówienia i skład pasty. Cena jest podawana w ciągu 48** godzin od zapytania
Terminy wykonania past farbowych są uzależnione od bieżącego obciążenia produkcji i stopnia skomplikowania technologii wykonania. W większości przypadków wykonujemy pasty w czasie mniejszym niż 5 dni roboczych od momentu akceptacji prototypów i warunków wykonania przez zamawiajacego.

Pozostałe materiały

Ceny są kalkulowane indywidualnie dla każdego zamówienia. Na cenę ma wpływ wielkość zamówienia i dostępność zamawianego materiału. Cena jest podawana w przeciągu 24* godzin od zapytania.
Terminy dostaw są uzależnione od dostępności produktów. W  większości przypadków dostawy towarów magazynowych są realizowane w czasie mniejszym niż 3 dni robocze od momentu akceptacji  warunków dostawy przez zamawiajacego.

**- termin może zostać wydłużony jeśli konieczne jest opracowanie nowej technologii wykonania lub dotyczy materiałów z oferty pozamagazynowej.
 
do góry