Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC

logo ETC
Certfikat ISO
 • Flaga Polski - wersja polska
 • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
 • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
 • Flaga Austrii - wersja austriacka
 • Flaga Francji - wersja francuska
 • Flaga Włoch - wersja włoska
 • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
 • Flaga Rosji - wersja rosyjska
 • Flaga Czech - wersja czeska

Oferty pracy

O nas | Praca | Oferty pracy


W związku ze stałym rozwojem ETC zapraszamy do pracy w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Odpowiemy na zapytania dot. aktualnie oferowanych miejsc pracy, perspektyw i planów zatrudnienia oraz wymogów stanowiskowych.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

Księgowa/y

Opis stanowiska:

prowadzanie i weryfikacja dokumentów księgowych

przygotowanie deklaracji podatkowej i deklaracji VAT

zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych

księgowanie dokumentów

rozliczanie delegacji służbowych oraz operacji bankowych

prowadzenie, analiza i rozliczanie kont rozrachunkowych


Wymagania:

wykształcenie kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane

znajomość zasad pełnej księgowości

znajomość obowiązującego prawa podatkowego i przepisów z zakresu rachunkowości

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

dobra organizacja pracy własnej

umiejętność pracy zespołowej


Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole

perspektywę rozwoju i możliwość kariery w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

atrakcyjne systemy motywacyjne


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca@etc.com.pl

Jeżeli kandydat wyraża wolę, aby jego dokumenty aplikacyjne były brane pod uwagę w ramach przyszłych rekrutacji na stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom (organizowanych w ciągu najbliższych 6 m-cy), prosimy o opatrzenie dokumentów aplikacyjnych poniższym oświadczeniem w zakresie przetwarzania danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji. W każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej zgody (niemniej nie wpływa to na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody). Wyrażenie zgody na cele przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, niemniej bez takiej zgody kandydat nie będzie brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Treść oświadczenia w zakresie przetwarzania danych na cele przyszłych rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych na stanowisko odpowiadające moim kwalifikacjom przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przez okres 6 m-cy."

 

Kontakt: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Drukarska 14
Tel.: (+48 41) 26 36 810, (+48 41) 26 36 811
e-mail: praca@etc.com.pl

 

 

Technik serwisu

Opis stanowiska:

bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń

analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych

wykonywanie napraw i  przeglądów technicznych  maszyn, urządzeń i instalacji

prowadzenie dokumentacji serwisowej


Wymagania:

wykształcenie średnie techniczne

znajomość zagadnień z zakresu elektryki, mechaniki i automatyki

umiejętność pracy zespołowej

precyzja i dokładność w wykonywaniu pracy

uprawnienia SEP

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku


Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole

perspektywę rozwoju i możliwość kariery w firmie o stabilnej pozycji

atrakcyjne systemy motywacyjne


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca@etc.com.pl

Jeżeli kandydat wyraża wolę, aby jego dokumenty aplikacyjne były brane pod uwagę w ramach przyszłych rekrutacji na stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom (organizowanych w ciągu najbliższych 6 m-cy), prosimy o opatrzenie dokumentów aplikacyjnych poniższym oświadczeniem w zakresie przetwarzania danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji. W każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej zgody (niemniej nie wpływa to na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody). Wyrażenie zgody na cele przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, niemniej bez takiej zgody kandydat nie będzie brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Treść oświadczenia w zakresie przetwarzania danych na cele przyszłych rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych na stanowisko odpowiadające moim kwalifikacjom przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przez okres 6 m-cy."

 

Kontakt: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Drukarska 14
Tel.: (+48 41) 26 36 810, (+48 41) 26 36 811
e-mail: praca@etc.com.pl

 

 

Technolog

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za projektowanie nowych produktów na bazie autorskich receptur z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Zakres obowiązków:

udział w pracach B+R w projektowaniu nowych produktów

opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych

nadzór, kontrola, analiza  i optymalizacja procesu technologicznego

tworzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej

szkolenie pracowników z zakresu technologii produkcji

 

Nasze wymagania:

 

wykształcenie wyższe o profilu technologia chemiczna organiczna, specjalizacja polimery, żywice i pokrewne

znajomość procesów technologicznych z zakresu chemii organicznej

mile widziana wiedza z zakresu sieciowania żywic promieniami UV

kreatywność w zakresie rozwiązań technologicznych

umiejętność podejmowania wyzwań

inicjatywa, odpowiedzialność i dokładność

samodzielność oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej

prawo jazdy  kategoria B

 

Oferujemy:

interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole

stabilne warunki zatrudnienia

pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań

doskonalenie swoich umiejętności

uczestnictwo w ciekawych i rozwojowych projektach

perspektywę rozwoju i możliwość kariery w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

umowa o pracę, pakiet benefitów


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca@etc.com.pl

Jeżeli kandydat wyraża wolę, aby jego dokumenty aplikacyjne były brane pod uwagę w ramach przyszłych rekrutacji na stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom (organizowanych w ciągu najbliższych 6 m-cy), prosimy o opatrzenie dokumentów aplikacyjnych poniższym oświadczeniem w zakresie przetwarzania danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji. W każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej zgody (niemniej nie wpływa to na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody). Wyrażenie zgody na cele przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, niemniej bez takiej zgody kandydat nie będzie brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Treść oświadczenia w zakresie przetwarzania danych na cele przyszłych rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych na stanowisko odpowiadające moim kwalifikacjom przez ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przez okres 6 m-cy."

 

Kontakt: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Drukarska 14
Tel.: (+48 41) 26 36 810, (+48 41) 26 36 811
e-mail: praca@etc.com.pl

 

Informacja

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
ETC sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - zwanego dalej: "RODO",  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Drukarska 14
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  Numer telefonu: (41) 26 36 814
  Adres email: praca@etc.com.pl, etc@etc.com.pl

 2. Administrator jest uprawniony żądać od Pani/Pana podania danych wskazanych przepisami prawa, tj. w art. 221 § 1 i  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, zgodnie z którym „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”, z tymże podanie danych o których mowa w pkt. 4)-6) jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (w związku z tym, jeżeli takie dane nie są niezbędne do oceny możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – ich podanie jest dobrowolne i zależne od woli kandydata. W takim przypadku podanie takich danych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów rekrutacyjnych). Podanie ww. danych jest zatem obowiązkowe w oparciu o w/w przepisy. Podanie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji. Tym samym, Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagany w/w przepisami prawa, a więc danych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w takim celu jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana woli.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji w ramach której złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty aplikacyjne, a także przez okres 6 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji – jeżeli złożyła/złożył Pani/Pan zgodę na cele przyszłych rekrutacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne (dostawcy usług i programów informatycznych).
 6. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane w rozumieniu RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Słowniczek:

 1. Administrator – podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych;
 2. Przetwarzanie danych osobowych – to każda operacja lub zespół operacji dokonywanych na Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Odbiorca – podmiot, któremu ujawnia się Pani/Pana dane osobowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem krajowym, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:    Współpraca    |    Oferty pracy
do góry