Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC

logo ETC
Certfikat ISO
 • Flaga Polski - wersja polska
 • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
 • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
 • Flaga Austrii - wersja austriacka
 • Flaga Francji - wersja francuska
 • Flaga Włoch - wersja włoska
 • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
 • Flaga Rosji - wersja rosyjska
 • Flaga Czech - wersja czeska

Dofinansowanie projektu

Oferta | Informacje | Dofinansowanie projektu


 

W 2021 roku został zrealizowany przez naszą firmą  projekt "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych bezołowiowych farb utwardzanych promieniami UV przeznaczonych do zdobienia szkła użytkowego czystego i powlekanego powłokami organicznymi".


Projekt realizowany był w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wartość projektu: 1.259.735,00 zł,


Wartość dofinansowania: 896.715,63 zł,


Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.07.2021 r.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych farb opartych na nowoczesnych spoiwach organicznych, utwardzanych promieniowaniem UV, przeznaczonych do zdobienia szkła użytkowego czystego i powlekanego powłokami organicznymi.

Strukturę przedmiotowych farb UV stanowią następujące komponenty:

35-40% akrylowany oligomer epoksydowy

10-20% pasta pigmentowa (zawiera monomer akrylowy lub mieszaninę monomerów akrylowych w ilości 50 – 60%, pigment organiczny, nieorganiczny lub ich mieszaniny w ilości 30 – 40%);

0-6% diakrylan 1,6-heksanodiolu;

0-1% akrylan silikonowy;

0-1% środek odpieniający i odpowietrzający, nie zawierający silikonu;

0-1% kopolimer z grupami wykazującymii powinowactwo do pigmentów;

5-15% mieszanina ciekłych fotoinicjatorów;

3-10% pochodna  aminobenzoesanu do usieciowania wgłębnego otrzymywanych powłok;

1-3% inhibitor polimeryzacji;

5-10% dyspersja nanokrzemionki o wielkości ziaren 20 nm w akrylanie metylalu trimetylopropanu cyklicznego (CTFA);

0-1% krzemionka o powierzchni bez obróbki organicznej;

10-25% wypełniacz siarczan baru;

1-3% promotor adhezji, którego stanowi pochodna estrowa kwasu fosforowego – metakrylowany ester, do uzyskania bardzo dobrej przyczepności do     podłoża, które wcześniej nie zostało poddane obróbce oraz aminofunkcyjny silan w ilości 3-5%, przy czym pierwszy z nich jest wprowadzany/dodawany do kompozycji podczas procesu produkcji, natomiast drugi z nich dodaje się bezpośrednio przed aplikacją.


Opracowane farby UV i sposób ich wytwarzania zostały zgłoszone do opatentowania – zgłoszenie patentowe nr P.439908   
Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-ekonomicze:

uzyskanie barwnych powłok lakierowych utwardzanych promieniowaniem UV na podłoża szklane bez konieczności wcześniejszej aktywacji tego podłoża;

możliwość uzyskania powłok lakierowych na podłożach szklanych o pożądanej właściwości wytrzymałościowej i odpornościowej:

 1. odporność na zmywanie w zmywarkach: brak zmian powyżej 100 cykli w zmywarce domowej lub 200 cykli w zmywarce przemysłowej,
 2. odporność na alkohol etylowy (40%): brak zmian kolorystycznych i przylegania do podłoża po 30 min. moczeniu,
 3. odporność na zamrażanie w -15°C.: brak zmian kolorystycznych i przylegania do podłoża po 3 h mrożenia,
 4. odporność termiczna: brak zmian kolorystycznych i przylegania do podłoża po 30 min. we wrzącej wodzie,
 5. odporność na światło: brak zmian kolorystycznych i przylegania do podłoża po 250 h w aparacie Q-Panel,
 6. odporność na rozpuszczalniki: wytrzymuje 200 podwójnych potarć MEK (metyloetyloketon);

dodanie promotorów adhezji wpływa na synergiczne działanie i pozwala na uzyskanie bardzo dobrej przyczepności do podłoża, które wcześniej nie zostało poddane obróbce i specjalnemu, kosztownemu przygotowaniu;

farby nie zawierają domieszek metali ciężkich, takich jak kadm i ołów;

farby nie zawierają w swoim składzie chemicznym rozpuszczalników organicznych, więc nie będą one zanieczyszczały środowiska emisją związków organicznych;

nowa gama produktów charakteryzuje  się wysokimi parametrami użytkowymi oraz znacząco niższą ceną w stosunku do produktów konkurencyjnych;

otrzymano powłoki lakierowe charakteryzujące się bardzo dobrym usieciowaniem, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża szklanego i odpornością na wrzącą wodę;

do procesu utwardzania nadruków jest używane promieniowanie UV, które jest mniej energochłonne, niż proces obróbki termicznej.

 
do góry